Werkwijze Contextuele leertherapie

Werkwijze

Tijdens de leertherapie wordt gewerkt aan de volgende doelen:

  • Inzicht vergroten in de eigen persoonlijkheid aan de hand van de balans van geven en ontvangen met aandacht voor je kwaliteiten en je valkuilen aan de hand van het genogram.
  • Omgaan met belemmeringen en blokkades en benutten van hulpbronnen.
  • Verruimen van keuzemogelijkheden in denken en gedrag.
  • Bewust worden van innerlijke conflicten; deze begrijpen vanuit eigen geschiedenis en context (delegaten, destructief recht). Op deze manier kun je werken aan een meerzijdig partijdige grondhouding.

Daarnaast spelen voor contextueel therapeuten natuurlijk dezelfde uitdagingen als voor iedere andere therapeut: hantering van nabijheid en afstand, staat voor de verantwoordelijkheid van de cliënt versus verantwoordelijkheid van de hulpverlener, hantering van processen van overdracht en tegenoverdracht en beroepsethische vraagstukken.

Voorafgaand aan de leertherapie zal een oriënterend gesprek plaatsvinden over de wederzijdse verwachtingen.