Waarom de naam TOV?

Waarom de naam TOV?

TOV is het Hebreeuwse woord voor: erkennen en aanvaarden. Als God de mensen maakt, gebruikt Hij dit woord. ‘TOV, je mag er zijn!’ Het is de grondtoon voor ons leven. Als je je erkend en gewaardeerd voelt, voel je je TOV.

 

Visie

TOV biedt hulp in de vorm van contextuele pastorale therapie, gebaseerd op het bijbels mensbeeld. De Bijbel omschrijft een individu als een eenheid van geest, ziel en lichaam. In je ontwikkeling als mens heb je voortdurend te maken met veranderingen: in jezelf, in je omgeving, in je relaties met mensen en in je relatie met God. In die ontwikkeling kun je te maken krijgen met allerlei belemmeringen. Bijvoorbeeld ziekte, verlies, identiteitsproblemen en conflicten. De hulpverlening van TOV is erop gericht om deze blokkades te overwinnen, te verminderen of te leren hanteren.