Intake gesprek

Intake

Je kunt contact opnemen voor een oriënterend gesprek. Als je hulpvraag past binnen de hulpverlening die TOV kan bieden, plannen we een intake-gesprek. Aan de hand van een genogram brengen we je familiegeschiedenis in beeld. Dit is een belangrijk hulpmiddel om te begrijpen wie je bent, wat je sociale context is en wat de problemen precies zijn.

Vervolgens stellen we een behandelovereenkomst en in overleg een behandelplan op. Het behandelplan bestaat uit een omschrijving van het probleem, richtlijnen voor een behandeling en duidelijke doelen. Je eigen mening en doelstelling zijn daarbij richtinggevend. Als je akkoord gaat met het behandelplan, maken we concrete afspraken over de start van de therapie. Tijdens de behandeling zijn er regelmatig evaluatiemomenten, waarin we samen terugblikken en de voortgang bespreken. Hoe lang de behandeling duurt, hangt af van verschillende omstandigheden: hoe diep zitten de problemen, wat wil je bereiken met de gesprekken?