Leer therapie

Contextuele leertherapie?

Tijdens de contextuele leertherapie zal de aandacht in het bijzonder gericht zijn op het internaliseren van de grondhouding van passend kunnen geven en passend kunnen ontvangen, rechtgedaan worden en rechtdoen aan de ander. De professionele grondhouding en het vakmanschap kan zich hierdoor verder ontvouwen. We gaan onderzoeken hoe je persoonlijke ontwikkeling van invloed is op je professionele handelen. Wat zijn je kwaliteiten en valkuilen? De verwachting is dat je door deze kennis en ervaring leert om persoonlijke problemen en conflicten beter te hanteren en minder een rol te laten spelen in de professionele relatie met de cliënt. Je ontwikkelt meer keuzemogelijkheden voor het professionele handelen.

Het doel is om uiteindelijk de relationeel ethische grondhouding verregaand te integreren in je professionele handelen, waardoor je in staat bent om een dialogisch proces te begeleiden.