Wat is contextuele therapie?

Contextuele therapie?

Contextuele therapie is een integratieve aanpak, ontwikkeld door Ivan Boszormenyi-Nagy. Deze therapie combineert inzichten uit de traditionele therapie, meestal op het individu gericht, met technieken en inzichten uit de familietherapie of systeemtherapie. De contextuele therapeut probeert samen met jou een dieper begrip van jezelf  te ontwikkelen vanuit vier verschillende invalshoeken:

  • feitelijk: wie ben jij? Welke job heb je? Hoe ziet je gezin eruit? Welke feiten hebben zich afgespeeld in je leven?
  • psychologisch: wat zijn jouw individuele psychologische kwaliteiten en valkuilen? Hoe ervaar je wat er gebeurt?
  • systemisch: hoe verlopen de interacties in jouw familie- en sociale relaties? Wat zijn de verschillende dynamieken in je gezin, bij je vrienden, op je werk? Hoe liggen de verhoudingen (macht, gelijkheid,…)?
  • relationeel-ethisch: hier legt Nagy de nadruk op het ethische aspect van relaties. Dit is het ankerpunt, de meest krachtige bron van heling en ontwikkeling, van de contextuele hulpverlening.

In deze therapeutische stroming wordt de mens gezien en benaderd als een wezen dat in zijn kern verlangt naar positief verbonden zijn, naar passend kunnen geven en passend kunnen ontvangen, naar rechtgedaan worden en naar rechtdoen aan de ander.

Een belangrijk begrip daarbij is loyaliteit: een persoon heeft zijn bestaan te danken aan de ouders en staat daarom in een onverbreekbare verhouding met hen. Die existentiële band heeft voor beide partijen gevolgen, beide zullen altijd een bepaalde (al dan niet aangename) loyaliteit ervaren wat invloed heeft op je gedrag.

Een ander belangrijk begrip is de balans van geven en ontvangen, die  essentieel is om een evenwichtig contact te hebben met anderen. Wanneer deze verstoord is (door verlieservaringen, gekwetstheden, fouten, te weinig zorg,…) kan dit leiden tot onrechtvaardigheidsgevoel en schade in het vertrouwen. Zulke disbalansen worden vaak over generaties heen meegenomen (delegaat) en beïnvloeden niet alleen jou als persoon, maar ook de relaties die je aangaat waardoor er een vicieuze cirkel kan ontstaan van onrecht.

Contextuele therapie kan helpen bij het herstel van vertrouwen en handvatten aanreiken om relaties weer in balans te brengen. Ongewenste gedragspatronen en beschermingsmechanismen mogen dan een stapje terug doen.