Vrouw - 33 jaar

Ik klopte bij Willy aan, overspannen, moe en angstig. Al jaren worstelend met depressieve gevoelens. En nu herstellend van een burn-out.

Al pratend en reflecterend kwamen we op het spoor welke thema’s, gedragspatronen en denkbeelden mijn functioneren belemmerden en me zo verdrietig of depressief deden voelen. 

  • Ik heb inzicht gekregen in hoe mijn familiale context en familierelaties me hebben gevormd en dat daarin bepaalde beschermingspatronen zich hebben ontwikkelt die nu niet meer behulpzaam zijn. Ik heb hierbij een woordenschat en beelden (poppetjes) aangereikt gekregen om te reflecteren wat er in mij omgaat, mezelf toe te spreken en te helpen. Soort van zelfregie uitoefenen op mezelf. Hierin is wel nog veel te groeien.
  • Mijn godsbeelden en manier van geloven. We hebben gekeken naar de delegaten die ik hierbij uit mijn jeugd heb meegekregen. Ik heb ruimte leren maken voor mijn eigen manier van geloven en omgaan met God. In mijn geloven ben ik een stukje gegroeid van leven uit angst, naar leven uit vertrouwen en ook toelaten dat er twijfel en onzekerheid mag zijn. Ik probeer meer en meer te leven op een manier die bij mij past, beseffend dat dit ook juist ‘Gods wil en verlangen is voor mij en hem eert’. Mijn eigen persoon accepteren, mijn kwaliteiten erkennen en gepast gaan gebruiken. Ik mag uitrusten bij God, en ben vooral en bovenal zijn geliefde kind.

  • In de grotere lijn denk ik dat ik een meer ‘realistische en aanvaardende kijk’ op mezelf heb gekregen en ook vertrouwen in mijn persoon en zijn. Dit heeft me vrijer en opener gemaakt in mijn contact met anderen, ook met collega’s. Mijn eigen mening durven uiten. Durven boos voelen over iets, en dit ook verwoorden naar de ander. Durven zeggen hoe dingen bij mij binnenkomen, wat ze met me doen. (assertief zijn). Aandacht voor mijn echte ik – ruimte voor wat is en leeft en verlangt in mijn hart en daarnaar luisteren. Zo het plekje, de thuis die ik steeds zoek, ook schenken aan mezelf. Met kracht en zin in het leven staan, open en verbonden met mezelf, God en anderen.