Vrouw - 44 jaar

Toen ik voor het eerst kwam zat ik boordevol verdriet, onrust en onzekerheid door verschillende life-events. Mijn doel voor de therapie verwoordde ik door de vraag te stellen “Hoe blijf ik staande tijdens deze stormen van mijn leven”. Via de familieopstelling komen we dichter bij de kern van het probleem. Mijn rol die ik in mijn gezin van herkomst had was toen nodig om te overleven en gezien te worden.

Ik heb geleerd om mijn copingmechanisme te zien als tipgevers om gepast te geven en te ontvangen. Ik leer om verantwoordelijkheid te nemen voor mijn gedrag en ruimte voor mijzelf te maken. Ik heb veel geleerd in twee jaar tijd, ik kan meer liefdevol naar mijzelf kijken en ik ben meer bewust van wie ik echt ben en mag zijn. Willy heb ik als een goede therapeut ervaren, niet altijd even makkelijk omdat ik niet altijd alles wilde horen, maar puur uit zorg voor mij moest het gezegd worden. Ik voel mij zeker meer TOV dan 2 jaar geleden! Met deze tekst heb ik afscheid genomen voor nu: Jeremia 6:16: “Dit zegt de Heer: Ga op de kruispunten staan, denk na, Kijk naar de oude wegen. Welke weg leidt naar het goede? Sla die in en vind rust….”