Vrouw - 59 jaar

We hadden diepgaande gesprekken op zoek naar oorzaak en gevolg van spanningen.  De deskundigheid en ‘scherpe vragen’ brachten ‘verborgenheden’ aan het licht. Door deze gesprekken ben ik gegroeid en bewuster geworden van wie ik ben. Ik heb zicht gekregen op mijn valkuilen, maar ook bewuster geworden van mijn sterke kanten. De reflecties  en studie, alles hielp om innerlijke genezing te ontvangen. Het was een heel proces.

Vrouw - 38 jaar

Genezing heb ik ervaren in wie ik mag zijn en ben. Ik ben gaan zien dat ik mezelf bekeek door de ogen van vele anderen. En die andere ogen waren mijn interpretatie. Want uiteindelijk kun je niet door een anders ogen zien. Ik hoef mezelf alleen te zien zoals God mij ziet. Ik mag er zijn met al mijn onvolkomenheden maar juist ook met de dingen die ik goed kan.

Vrouw - 52 jaar

Ik heb in de afgelopen tijd geleerd:

  • Dat de houding van mijn ouders nog steeds een grote rol in mijn leven speelt
  • Dat de rol van mijn vader in mijn leven veel groter is dan ik had vermoed
  • Dat ik de negatieve van manier denken van mijn ouders over mij heb overgenomen
  • Dat dat het kind in mij is
  • Dat ik mezelf als volwassene kan corrigeren in dat kinderlijke denken