Vrouw - 31 jaar

Van het hoofd naar het hart

Nadat mijn moeder na een langdurige ziekte is overleden, is er binnen mijn gezin van herkomst in korte tijd veel veranderd gezien de relationele verbindingen onderling. Dit ging samen met rouw en verdriet. Ik besloot contact te zoeken bij TOV, voor mij een vertrouwde, transparante en prettige plaats om aan het nadenken gezet te worden. Ook was deze plek voor mij de afgelopen maanden een haven om pijn te delen en mij gewaardeerd te voelen.

Vrouw - 33 jaar

Ik klopte bij Willy aan, overspannen, moe en angstig. Al jaren worstelend met depressieve gevoelens. En nu herstellend van een burn-out.

Vrouw - 41 jaar

Terugkijkend door de ogen van wie ik nu ben en waar ik nu sta, kan ik alleen maar dankbaar zijn dat ik met TOV in contact ben gekomen ruim 2,5 jaar geleden.